O Development Centru
Co je Development centre?
  • Metoda identifikace potenciálu a rozvojových potřeb zaměstnanců.
  • Podobná Assessment Centre, je však primárně zaměřená na rozvoj. Pojmenovává silné a slabé stránky jednotlivce a zároveň definuje i prostředí, které jeho výkon dokáže zvýšit či naopak brzdit.
  • Formuluje doporučení pro další rozvoj.

Development centrum bývá obvykle  jednodenní až dvoudenní intenzivní program, během něhož účastníci plní řadu individuálních a skupinových zadání (modelové situace, případové studie, týmové úkoly a psychologickou diagnostiku). Tyto nástroje slouží ke zmapování klíčových kompetencí potřebných pro úspěch na současné pozici v dané společnosti.
Výstupem z Development Centra je individuální a skupinová zpráva, ze které jsou patrné silné stránky jednotlivce nebo skupiny, identifikující rozvojové a vzdělávací potřeby účastníků, včetně podrobného návrhu vzdělávacího plánu.

Více se dozvíte na stránkách www.motivp.cz.

 Partneři

Kontakt

agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 14
Brno 618 00
www.motivp.cz